You are here
na co dzień 

Komornik Poznań – postępowanie komornicze

W przypadku gdy wierzyciel i dłużnik nie mogą dogadać się na własną rękę i potrzebują oni osoby trzeciej, która w sposób zgodny z prawem doprowadzi do ściągnięcia długu z osoby zadłużonej. Osoba, o której mowa to komornik Poznań, który ma prawo do egzekwowania zadłużenia zgodnie z orzeczeniem wydanym podczas postępowania sądowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda postępowanie komornicze, przeczytaj poniższy artykuł!  Postępowanie komornicze – najważniejsze informacje Aby komornicy Poznań mogli rozpocząć postępowanie komornicze, sąd musi ogłosić swój wyrok, który musi być określony klauzulą wykonalności. Wierzyciel posiadający tego typu dokument…

czytaj
ogólnie 

Licytacje ruchomości i nieruchomości – komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym wyznaczonym przez sąd do wykonywania wezwań i nakazów, do ściągania grzywien i kar, do dbania o towary nierozdane przez sąd oraz do nadzorowania wykonywania wyroków. Jeśli szukasz licytacji majątku ruchomego lub nieruchomego, może Ci pomóc komornik sądowy. Przeprowadzają wszystkie postępowania sądowe dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Komornicy sądowi są wyznaczani przez sądy w celu nadzorowania i utrzymywania porządku w niektórych przypadkach, takich jak zajmowanie się nieruchomościami będącymi przedmiotem sporu. Na czym polega postępowanie egzekucyjne? Komornik Poznań Postępowanie egzekucyjne komornika sądowego to proces aresztowania kogoś za nieregulowanie zobowiązań…

czytaj
ogólnie 

Jakie są główne obowiązki komornika sądowego?

Komornik sądowy pracujący przy Sądzie Rejonowym ma stałe zadania, które zobowiązany jest wypełniać. Jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do służby na rzecz wymiaru sprawiedliwości, wykonywania orzeczeń sądowych oraz działania na wniosek i rzecz wierzyciela. Jakie są pozostałe obowiązki komornika sądowego? Główne obowiązki komornika sądowego Do podstawowych zadań komornika sądowego należą: egzekucja wyroków sądowych mówiących o egzekucji roszczeń (pieniężnych i niepieniężnych); sprawowanie nadzoru nad publicznymi licytacjami; zabezpieczanie spadku; doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru). Do komornika sądowego można składać wnioski, w których należy podać niezbędne dane. Do wniosków…

czytaj
finanse 

Czy komornik może zająć zwrot podatku uzyskany w ramach ulgi na dziecko?

Zadłużeni, którzy korzystają z ulgi na dziecko i jednocześnie będący w bardzo trudnej sytuacji finansowej zastanawiają się, czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku. Jest to dla nich dość trudna sprawa, bo takie pieniądze zawsze przeznaczają na zakup potrzebnych dla dziecka rzeczy, a gdyby z ich powodu komornik zajął całą kwotę, musieliby starać się pozyskać pieniądze z innego źródła. W tej sytuacji pomocy muszą szukać u prawnika. Ulga na dziecko – pieniądze należą się rodzicom Prawo wskazuje na to, że ulga podatkowa, a konkretnie pieniądze pozyskane z tytułu posiadania dzieci…

czytaj