You are here
na co dzień 

Komornik Poznań – postępowanie komornicze

W przypadku gdy wierzyciel i dłużnik nie mogą dogadać się na własną rękę i potrzebują oni osoby trzeciej, która w sposób zgodny z prawem doprowadzi do ściągnięcia długu z osoby zadłużonej. Osoba, o której mowa to komornik Poznań, który ma prawo do egzekwowania zadłużenia zgodnie z orzeczeniem wydanym podczas postępowania sądowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda postępowanie komornicze, przeczytaj poniższy artykuł! 

Postępowanie komornicze – najważniejsze informacje

Aby komornicy Poznań mogli rozpocząć postępowanie komornicze, sąd musi ogłosić swój wyrok, który musi być określony klauzulą wykonalności. Wierzyciel posiadający tego typu dokument może skontaktować się z wybranym biurem komorniczym i złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji długu. Zadaniem komornika jest zawiadomienie dłużnika o wszczęciu postępowania komorniczego. W przypadku problemów z przekazaniem informacji dłużnikowi, komornik Poznań może osobiście stawić się w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej i poinformować go o rozpoczętym postępowaniu w jego sprawie. Następnym krokiem będzie ustalenie majątku posiadanego przez osobę zadłużoną, ponieważ pozwoli to ułatwić komornikom ustalenie jakie czynności powinny zostać wykonane w dalszej części postępowania komorniczego. Obowiązkiem dłużnika jest dobrowolne przedstawienie informacji o posiadanych przez niego dobrach ruchomych, nieruchomości oraz wynagrodzeniach. W przypadku gdy komornicy Poznań napotykają na problemy, mogą oni przeszukać miejsce zamieszkania osoby zamieszkałej, które pozwoli im ustalić majątek dłużnika. Utrudnianie wykonywania obowiązków komornikowi może prowadzić do dodatkowych kosztów, którymi dodatkowo obciążony będzie dłużnik.

Related posts