You are here
finanse 

Wycena wartości – na czym polega?

Wycena wartości to nic innego jak proces określający wartość danego przedsiębiorstwa, środków trwałych czy nieruchomości w jednostkach pieniężnych. Mogą mu podlegać wartości materialne, niematerialne i prawne. Przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny, określa się wartości składników majątkowych. Zarówno wycena nieruchomości, jak i wycena przedsiębiorstwa czy środków trwałych przebiega na podobnych zasadach. Poznań i wycena nieruchomości otrzymanej w spadku Poznań – miasto, w którym właśnie odziedziczyłeś dom po babci. Chcesz zapłacić podatek lub sprzedać nieruchomość, jednak nie znasz dokładnej wartości budynku. Czy bez tej informacji możesz podjąć jakiekolwiek działania? Istnieje wiele przypadków,…

czytaj
ogólnie 

Jakie są główne obowiązki komornika sądowego?

Komornik sądowy pracujący przy Sądzie Rejonowym ma stałe zadania, które zobowiązany jest wypełniać. Jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do służby na rzecz wymiaru sprawiedliwości, wykonywania orzeczeń sądowych oraz działania na wniosek i rzecz wierzyciela. Jakie są pozostałe obowiązki komornika sądowego? Główne obowiązki komornika sądowego Do podstawowych zadań komornika sądowego należą: egzekucja wyroków sądowych mówiących o egzekucji roszczeń (pieniężnych i niepieniężnych); sprawowanie nadzoru nad publicznymi licytacjami; zabezpieczanie spadku; doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru). Do komornika sądowego można składać wnioski, w których należy podać niezbędne dane. Do wniosków…

czytaj