Czy stypendium studenckie wlicza się do 500+?

Program 500+ wzbudził zainteresowanie praktycznie u wszystkich rodziców, bez względu na to, czy mają tylko jedno dziecko, czy więcej. Nad możliwością pozyskania dodatkowych pieniędzy zastanawiają się rodzice, którzy wciąż są studentami. Największy dylemat mają ci, którzy pobierają stypendium studenckie. Czy ten przypływ gotówki można nazwać dochodem, a co za tym idzie, też jest brany pod uwagę przy kalkulacjach związanych z 500+? Stypendium socjalne to też dochód Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c tiret piętnaste ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zarówno stypendium socjalne, jak…

czytaj