You are here
ogólnie 

Licytacje ruchomości i nieruchomości – komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym wyznaczonym przez sąd do wykonywania wezwań i nakazów, do ściągania grzywien i kar, do dbania o towary nierozdane przez sąd oraz do nadzorowania wykonywania wyroków. Jeśli szukasz licytacji majątku ruchomego lub nieruchomego, może Ci pomóc komornik sądowy. Przeprowadzają wszystkie postępowania sądowe dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Komornicy sądowi są wyznaczani przez sądy w celu nadzorowania i utrzymywania porządku w niektórych przypadkach, takich jak zajmowanie się nieruchomościami będącymi przedmiotem sporu.

Na czym polega postępowanie egzekucyjne? Komornik Poznań

Postępowanie egzekucyjne komornika sądowego to proces aresztowania kogoś za nieregulowanie zobowiązań prawnych. Ten zgodny z prawem proces przeprowadza komornik Poznań. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest komornik. Komornik to funkcjonariusz organów ścigania, który jest upoważniony do działania jako pełnomocnik sądu poprzez egzekwowanie jego orzeczeń i nakazów. Mają prawo aresztować i przetrzymywać osoby, które łamią prawo, doręczają dokumenty prawne, zbierają dowody i nie tylko. Komornik sądowy działa tuż przy sądzie rejonowym. Wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Czynności, jakie są wykonywane przez tego specjalistę zostały uregulowane przez przepisy prawne z dnia 29.08 1997 roku. Komornicy sądowi zajmują się również wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne. 

Related posts