You are here
ogólnie 

Jakie są główne obowiązki komornika sądowego?

Komornik sądowy pracujący przy Sądzie Rejonowym ma stałe zadania, które zobowiązany jest wypełniać. Jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do służby na rzecz wymiaru sprawiedliwości, wykonywania orzeczeń sądowych oraz działania na wniosek i rzecz wierzyciela. Jakie są pozostałe obowiązki komornika sądowego?

Główne obowiązki komornika sądowego

Do podstawowych zadań komornika sądowego należą:

  • egzekucja wyroków sądowych mówiących o egzekucji roszczeń (pieniężnych i niepieniężnych);
  • sprawowanie nadzoru nad publicznymi licytacjami;
  • zabezpieczanie spadku;
  • doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru).

Do komornika sądowego można składać wnioski, w których należy podać niezbędne dane. Do wniosków przyjmowanych przez komornika należą m.in. wnioski egzekucyjne o alimenty, wnioski o wszczęcie egzekucji oraz wnioski o poszukiwanie majątku dłużnika. Do kogo mieszkańcy Poznania mogą złożyć jeden z wyżej wymienionych wniosków?

Komornik sądowy – Poznań

Komu może pomóc komornik sądowy? Poznań jest miastem, w którym działa komornik Łukasz Kozieł pomagający osobom starającym się o alimenty lub egzekucję długu na podstawie wyroku, postanowienia sądu, ugody sądowej, nakazu zapłaty lub aktu notarialnego. Komornik znajduje się przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda i obsługuje wiele poznańskich ulic, których spis znajduje się na stronie www.komornik-koziel.pl/wlasciwosc. Oprócz tego komornik Łukasz Kozieł obsługuje również gminy Czerwonak, Luboń, Swarzędz oraz Puszczykowo.

Related posts

Leave a Comment