You are here
rozwód 

Rozwód – co warto wiedzieć na ten temat?

Według prawa polskiego, rozwód może zostać orzeczony przez sąd tylko i wyłącznie w momencie, gdy dojdzie do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Oznacza to, że wygasnąć muszą wszystkie więzi między partnerami. Badając stan takiego rozkładu, sąd bierze pod uwagę szereg czynników, na przykład to, od jak długiego czasu między małżonkami pojawiły się problemy w relacjach. Taka ocena jest konieczna nawet wtedy, gdy w małżeństwie występują poważne problemy, jak przemoc domowa lub alkoholizm. W przypadku, gdy sąd nie orzeknie rozkładu pożycia, nie ma on obowiązku do rozwiązania związku.

Zarówno w małych, jak i dużych miastach pokroju Olsztyna, rozwód jest procedurą wciąż bardzo częstą, dotykającą wielu małżeństw. Zanim udamy się zatem do urzędu w celu rozstania się z naszą drugą połówką, warto jest poznać wpierw kilka podstawowych kwestii, dotyczących tego tematu.

 

W jakich sytuacjach nie otrzymamy rozwodu?

Jak się okazuje, samo wyrażenie chęci do zerwania związku ze strony małżonków nie wystarcza. Rozwód jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy sąd wyrazi na niego zgodę. Czasem zdarza się jednak tak, że brak zgody występuje nawet w przypadku orzeczenia trwałego rozkładu pożycia. Jeśli rozstanie rodziców mogłoby zaszkodzić zdrowiu psychicznemu ich małoletnich dzieci, sąd nie zgodzi się na rozwiązanie związku. To samo tyczy się sytuacji, kiedy w wyniku rozwodu jeden z małżonków, cierpiący na ciężką chorobę, zostałby bez opieki. Jeśli małżonek winny rozkładowi pożycia wystąpi o rozwód samodzielnie, zaś drugi małżonek nie zgadza się na takie rozwiązanie (odmowa nie może być jednak sprzeczna z zasadami współżycia społecznego), wówczas sąd również nie wyrazi zgody na rozwiedzenie się.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o rozwód?

Urząd, do którego należy się udać, zależy od miejsca zamieszkania. Jeżeli przynajmniej jedno z małżonków mieszka na stałe w okręgu, w którym mieszkano wspólnie, wniosek składamy w sądzie okręgowym danego regionu.

Inaczej jest w sytuacji, gdy małżonkowie mieszkają osobno. Jeśli mieszkamy w Krakowie i chcemy pozwać małżonka, którego obecnym miejscem zamieszkania jest Olsztyn, o rozwód musimy ubiegać się poprzez złożenie wniosku w sądzie okręgowym z regionu, w którym mieszka pozwany.

 

Czego możemy zażądać w pozwie?

Jeśli sąd uzna jednego z małżonków winnym spowodowania rozkładu pożycia, rozwodzący się mogą wspólnie zażądać zaniechania orzeczenia winy. Wówczas nikt nie zostanie uznanym za winnego rozpadu związku.

Jeżeli jeden z małżonków dopuścił się przemocy rodzinnej lub w inny sposób uniemożliwia wspólne korzystanie z mieszkania, drugi małżonek może zażądać eksmisji takiej osoby. Obie strony mogą też wspólnie zażądać od sądu podziału mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków. Warunkiem takiego przyznania jest tu wyrażenie zgody do opuszczenia mieszkania przez drugiego małżonka. W przypadku, gdy rozwodzący się mają przez pewien czas mieszkać jednak razem, na wniosek jednego z małżonków sąd może podzielić majątek wspólny między obie osoby.

Pod uwagę brane jest także dobro dzieci. Jeśli jeden z małżonków może im zaszkodzić, istnieje możliwość zażądania ograniczenia praw do widywania dzieci przez daną osobę.

Decydując się na rozwód, zawsze pamiętajmy o tym, że jest to wyjście ostateczne. Czasem związek może po prostu przechodzić przez trudny okres, zaś jego uratowanie może okazać się możliwe. A jeśli już podjęliśmy tą niełatwą decyzję, pamiętajmy o tym, że w całej procedurze pomóc nam może asysta ze strony dobrego prawnika.

Profesjonalną pomoc specjalisty możesz uzyskać na: http://www.radca-filipski.pl/uslugi/prawo-rodzinne/rozwod

Related posts

Leave a Comment