You are here
finanse na co dzień 

Pozew o zapłatę – jak to przeprowadzić?

Pozew o zapłatę możemy wnosić nie tylko drogą tradycyjną, ale również elektroniczną

Jeżeli ponawiające się wezwania do zapłaty nie przynoszą skutku, konieczny będzie pozew o zapłatę kierowany do sądu. Tylko w ten sposób możemy domagać się zapłaty należności. Przy jego sporządzaniu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na podanie danych stron postępowania oraz kwoty wynikającej z faktury, a także żądanie pozwu. W przypadku pozwów składanych w ramach elektronicznego postępowania upominawczego konieczne będzie również podanie numeru PESEL dłużnika.

W przypadku gdy chcemy złożyć sprzeciw do nakazu zapłaty, powinniśmy dopełnić pewnych formalności

Jeżeli zalegamy z płatnościami musimy liczyć się z możliwością, że obecnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może pojawić się u nas szybciej niż myślimy. Jeśli jednak nie zgadzamy się z kwotami podanymi w dokumencie bądź samym pozwem, konieczny będzie sprzeciw do nakazu zapłaty. Na jego złożenie mamy 14 dni, przy czym okres liczy się od dnia odbioru. Żaden adwokat nam w tym przypadku nie pomoże – musimy sami o tym pamiętać.

Odwołanie od nakazu zapłaty jest konieczne, jeśli nie zgadzamy się z nakazem zapłaty

Warto pamiętać, że odwołanie od nakazu zapłaty nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a pismo można złożyć również drogą elektroniczną, a nie tylko tradycyjną.

Related posts

Leave a Comment