Pozew o zapłatę – jak to przeprowadzić?

Pozew o zapłatę możemy wnosić nie tylko drogą tradycyjną, ale również elektroniczną Jeżeli ponawiające się wezwania do zapłaty nie przynoszą skutku, konieczny będzie pozew o zapłatę kierowany do sądu. Tylko w ten sposób możemy domagać się zapłaty należności. Przy jego sporządzaniu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na podanie danych stron postępowania oraz kwoty wynikającej z faktury, a także żądanie pozwu. W przypadku pozwów składanych w ramach elektronicznego postępowania upominawczego konieczne będzie również podanie numeru PESEL dłużnika. W przypadku gdy chcemy złożyć sprzeciw do nakazu zapłaty, powinniśmy dopełnić pewnych formalności Jeżeli…

czytaj