You are here
ogólnie 

Radca prawny – specyfika zawodu

Radca prawny to zawód zaufania publicznego – ten tytuł jest chroniony i żadna osoba, która nie posiadła uprawnień oraz nie skończyła wymaganych studiów, nie może się nim posługiwać.

Jakie uprawnienia ma radca prawny Kalisz?

Aby posiadać uprawnienia do tytułu radcy prawnego, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych. Następnie trzeba odbyć praktyki i zdać państwowy egzamin zawodowy (można go zdać bez odbywania aplikacji, jednak trzeba spełnić inne warunki). Proces kończy ślubowanie i wpis Ministra Sprawiedliwości na listę radców prawnych.

Typowy radca prawny, czy to Kępno, Milicz czy Krotoszyn

Pełnomocnik procesowy podczas wystąpień sądowych zawsze zakłada togę, strój urzędowy używany przez radców prawnych na rozprawach w sądzie. Niebieski kolor żabotu togi wskazuje, że mamy do czynienia z radcą prawnym.

W czym się specjalizuje radca prawny w mieście Pleszew i Ostrów Wlkp?

Większość specjalizuje się w prawie cywilnym (są to umowy, kwestie dochodzenia odszkodowań, spadki). Od lipca 2015 radca prawny ma możliwość także prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego.

Related posts

Leave a Comment