You are here
na co dzień 

Wycinka drzew – o czym należy pamiętać biorąc się za wycinanie drzew?

Każdy z nas ma chyba świeżo w pamięci zamieszanie – by posłużyć się li tylko tym zgrabnym eufemizmem – jakie rozpętało się wokół sprawy nowelizacji ustaw o tak zwanej wycince drzew. Jak to zazwyczaj w takich wypadkach bywa nie wszyscy chyba zdawali sobie sprawę, co w trawie piszczy – albo, w tej konkretnej sytuacji, powiedzielibyśmy – co szumi w koronach drzew – niemniej na chwilę obecną, po legislacyjnej interwencji prezydenta, która w jakimś stopniu była odpowiedzią na kontrowersyjną treść tak zwanego „Lex Szyszko” (między innymi zarzuty o to, że wycinka drzew wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli), od połowy czerwca prawo w tym względzie jest już unormowane i – co najistotniejsze – obowiązuje.

Wycinka drzew – najistotniejsze kwestie

Najważniejszą sprawą jest chyba fakt, że osoby prywatne zamierzające zabrać się za wycinanie drzew muszą zamiar tego procederu zgłosić w urzędzie gminy, urząd z kolei, po rozpoznaniu sprawy, będzie władny taką decyzję zablokować, bez względu nadto, czy proces ów miałby dotyczyć działań na terenie większej aglomeracji – na przykład Poznań (wielkopolskie) – czy też miałby odbywać się gdzieś na obrzeżach, na wsi czy wręcz na terenach nawet niezabudowanych.

Warto również podkreślić, że obowiązek ów dotyczy także osób fizycznych usuwających drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; do tej pory ten proceder mogły takie osoby uprawiać bez konieczności sygnalizowania go w odpowiedniej placówce.

Wycinanie drzew – ważne szczegóły

Rzecz jasna, ustawa w sposób możliwie najbardziej precyzyjny określa różnego rodzaju drobne, zdawałoby się na pierwszy rzut oka, sprawy. Na przykład ustawa określa, że wycinka drzew musi być zgłoszona do odpowiedniej instytucji w przypadku, gdy spełnione zostaną takie między innymi warunki (graniczne kryteria), jak obwody pni, które powinny być mierzone na wysokości pięciu centymetrów poszczególnego egzemplarza. I tak, dla ilustracji – 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 50 cm – dla pozostałych gatunków.

Related posts

Leave a Comment