You are here
finanse 

Wycena wartości – na czym polega?

Wycena wartości to nic innego jak proces określający wartość danego przedsiębiorstwa, środków trwałych czy nieruchomości w jednostkach pieniężnych. Mogą mu podlegać wartości materialne, niematerialne i prawne. Przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny, określa się wartości składników majątkowych. Zarówno wycena nieruchomości, jak i wycena przedsiębiorstwa czy środków trwałych przebiega na podobnych zasadach.

Poznań i wycena nieruchomości otrzymanej w spadku

Poznań – miasto, w którym właśnie odziedziczyłeś dom po babci. Chcesz zapłacić podatek lub sprzedać nieruchomość, jednak nie znasz dokładnej wartości budynku. Czy bez tej informacji możesz podjąć jakiekolwiek działania? Istnieje wiele przypadków, w których wycena nieruchomości jest wręcz niezbędna, a proces sprzedaży czy odziedziczenie spadku to właśnie jedne z nich.

Wycena środków trwałych a sposób ich nabycia

Z nabyciem nieruchomości w ramach procesu kupna, bezpośrednio wiąże się wycena środków trwałych. Przeprowadza się ją w dniu nabycia środka trwałego – tu na przykład domu – i ujmuje się go w księgach rachunkowych w wartości początkowej, tj. cenie nabycia.

Wycena przedsiębiorstwa niezbędna przy kredycie

Podobnie wygląda sprawa prowadzenia własnej działalności gospodarczej i wynikającą z niej chęcią sprzedaży udziałów, pozyskania inwestora czy zaciągnięcia kredytu. Wycena przedsiębiorstwa to pierwszy krok ku realizacji wielu takich procesów gospodarczych, które często są nieuniknione przy prowadzeniu własnej firmy. Więcej o wycenie wartości dowiesz się na http://projnorm.pl/.

Related posts

Leave a Comment