You are here
ogólnie 

Odwołanie od decyzji PZU

Opłacasz ubezpieczenie z nadzieją, że w razie potrzeby otrzymasz odpowiednią pomoc? Słusznie. Jednak zdarzają się czasem takie sytuacje, że dostajesz odmowę wypłaty odszkodowania albo wysokość świadczenia jest zbyt niska, bo ubezpieczyciel uzna, że sam poszkodowany jest sprawcą powstałych szkód. Co w takiej sytuacji zrobić? Można dochodzić swoich praw, pisząc odwołanie od decyzji PZU. Nie ma na co czekać, trzeba zrobić to jak najszybciej od otrzymania decyzji, z którą się nie zgadzasz.

Odwołanie od decyzji PZU – o czym pamiętać?

Jak każdy dokument, takie odwołanie od decyzji PZU musisz napisać poprawnie. To znaczy – profesjonalnie i z zachowaniem odpowiednich elementów, ułatwiających rozpatrzenie twojego odwołania. Nie możesz zapomnieć o podaniu wszelkich danych osoby pokrzywdzonej, jak i informacji o numerze polisy i ubezpieczycielu (nazwa firmy, adres). Niezbędnym elementem odwołania od decyzji PZU jest wypisanie z decyzji orzeczeń, z którymi się nie zgadzasz oraz uzasadnienie twojego stanowiska. Pamiętaj, by doprecyzować, czego oczekujesz po rozpatrzeniu odwołania. Na końcu umieść listę załączników (chodzi na przykład o skany ważnych dokumentów) i podpisz się własnoręcznie.

Napisałeś odwołanie o decyzji PZU? I co dalej?

Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni, by ponownie rozpatrzeć sprawę i odpowiedzieć na twoje odwołanie. Zdarza się też tak, że ten okres wydłużany jest o kolejne 30 dni. Jednego możesz być pewien – odpowiedź dostaniesz, nawet jeśli będzie zawierała odmowę przystania na twoje postulaty.

Rodzi się pytanie – co w sytuacji, kiedy rzeczywiście otrzymasz decyzję z kolejną odmową. Czy trzeba się już poddać? Niekoniecznie. Istnieje możliwość zwrócenia się do Rzecznika Finansowego (potrzebny będzie odpowiedni wniosek). Ostatnim krokiem w odwołaniu od decyzji PZU, jeśli poprzednie spotykały się z odmową, a ty nadal uważasz, że warto próbować, jest wejście na drogę sądową.

Related posts

Leave a Comment