You are here
finanse 

Czy stypendium studenckie wlicza się do 500+?

Program 500+ wzbudził zainteresowanie praktycznie u wszystkich rodziców, bez względu na to, czy mają tylko jedno dziecko, czy więcej. Nad możliwością pozyskania dodatkowych pieniędzy zastanawiają się rodzice, którzy wciąż są studentami. Największy dylemat mają ci, którzy pobierają stypendium studenckie. Czy ten przypływ gotówki można nazwać dochodem, a co za tym idzie, też jest brany pod uwagę przy kalkulacjach związanych z 500+?

Stypendium socjalne to też dochód

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c tiret piętnaste ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zarówno stypendium socjalne, jak i dla osób niepełnosprawnych to stypendia socjalne, które są nazywane dochodem. Z kolei stypendia przyznawane za wyniki w nauce nie są już w świetle prawa dochodem.

Stypendium wlicza się do 500+, ale nie każde

Skoro stypendium socjalne oraz stypendium dla osoby niepełnosprawnej jest dochodem, to oznacza, że jest brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dochodu podczas składania wniosku o 500+. W związku z tym wzorowi studenci mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa.

Odkąd pojawiły się takie ograniczenia kwotowe, wielu ludzi rezygnuje ze składania wniosku o daną pomoc. Wydaje im się, że nie mają szans na otrzymanie tych pieniędzy. Niektórzy są w błędzie. Warto wobec tego udać się do osoby, która zna się na wypełnianiu wniosków i przeprowadzaniu tego typu kalkulacji, aby ta pomogła przygotować stosowne dokumenty. W tej kwestii nie należy się poddawać, a warto próbować, bo nic na tym się nie traci.

Podsumowując, stypendium socjalne jest dochodem. Wobec tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wlicza się do wniosku składanego w ramach 500+. Jeżeli studenci mają dziecko i pobierają takowe stypendium, to muszą mieć w świadomości fakt, iż zostanie ono stosownie podliczone. Wiadomo jednak, że są pewne granice kwotowe, więc jeżeli kwota przypadająca na jednego członka rodziny będzie niska, rodzina ta otrzyma wspomnianą pomoc. Warto w związku z tym kontrolować swoje dochody, w celu sprawdzenia, czy 500+ się należy.

Related posts

Leave a Comment