Łacińskie sentencje prawa, które musisz znać

Złote myśli, uniwersalne spostrzeżenia, ponadczasowe zdania, czyli słowa, które do dziś nie straciły na swej aktualności pomimo upływu wielu wieków. Poniżej znajduje się lista sentencji łacińskich dotyczących prawa, które po dziś stanowią fundament wszelkich przepisów w tym jakże zagmatwanym temacie. Lex prospicit, non respicit – Prawo nie przewiduje działania wstecz. Novus rex, nova lex – Nowy król, nowe prawo. Superficies solo cedit – Powierzchnia gruntu ustępuje. Confessio est regina probationum – Przyznanie winy jest królową dowodów. Ubi societas, ibi ius – Gdzie społeczeństwo, tam prawo. Lex retro nom agit– Prawo…

Read More