You are here
na co dzień praca 

Prawo pracy – nie daj się oszukać pracodawcy

Prawo pracy stanowi jedną z gałęzi prawa, która ma zadanie regulować dane przepisy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Okazuje się, że większość pracowników nie orientuje się w swoich prawach, które często są pomijane, bądź naginane przez cwanych pracodawców. Oto rodzaje zawieranych umów z krótką charakterystyką każdej z nich.

Umowa o pracę

Dzieli się wyłącznie na trzy rodzaje – umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony oraz umowa na okres próbny wynoszący 3 miesiące – jej celem jest sprawdzenie predyspozycji pracownika. Od 01.01.2017r taka umowa zapewnia minimalną płacę w skali kraju i wynosi 2000zł brutto w pełnym etacie. Co jeszcze gwarantuje nam ten rodzaj umowy ? Kilka świadczeń, które są z pewnością jej plusem. Mianowicie – płatny urlop, zasiłek chorobowy oraz unormowany czas pracy, który niekoniecznie jest egzekwowany np. przy zawarciu umowy – zlecenia. Warto pamiętać, że podpisanie takiej umowy na czas określony nie może przekraczać ustawowych 33 miesięcy. Częstym błędem pracowników przy podpisywaniu tego rodzaju umów są niedopatrzenia oraz niezgodność z wszystkimi przepisami prawa pracy, które powinny zostać utrwalone na piśmie.

Umowa – zlecenie

W tym przypadku podporą prawną jest kodeks cywilno – prawny. Stronami podpisującymi umowę mogą być osoby fizyczne, ale także podmioty prawne. Teoretycznie umowa ta zawiera mnóstwo uniwersalnych rozwiązań, które powinny być pozytywnym aspektem – niestety w praktyce jej charakter jest bardzo jednostronny i uwzględnia głównie dobra zatrudniającego. Jedynym korzystnym punktem takiej umowy jest możliwość zastąpienia nas osobą trzecią w trakcie wykonywanych czynności. Warto pamiętać, że z prawnego punktu widzenia można ją przerwać w dowolnym momencie o ile termin wypowiedzenia nie został zapisany w umowie.

Umowa o dzieło

Ten rodzaj umowy również jest tworzony w oparciu o kodeks cywilny. Występują spore podobieństwa pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenia. Jednym ze wspólnych mianowników jest swobodny charakter treści obu umów. Osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania danego dzieła. Niestety taka umowa nie uprawnia nas do przyjmowania świadczeń zdrowotnych oraz korzystania z opieki medycznej. Ponadto nie jesteśmy zwolnieni z opłat na rzecz podatku dochodowego.

Related posts

Leave a Comment