You are here
historia ogólnie 

Konstytucja – najważniejszy akt prawny

Teoretycznie konstytucja nie zabrania picia piwa w miejscu pracy. Zatem co stoi na przeszkodzie? Właśnie to, że jest królową wszystkich przepisów, które podzielone na gałęzie dziesiątkują się w zależności od kodeksu na coraz to drobniejsze elementy, aż gdzieś tam w czeluściach prawa pracy drobnym druczkiem, lub stronicowym aneksem pojawi się zakaz spożywania alkoholu w miejscu pracy pod surową groźbą. Jaką moc ma w praktyce konstytucja i właściwie to skąd się wzięła?

Geneza

Jej historia sięga wzięła się od terminu „constituo” co z łacińska oznacza – regulować/ustanawiać. Jest to akt prawny, tzw. ustawa zasadnicza w granicach danego państwa regulująca i uporządkowująca najważniejsze prawa. Celem najwyższego aktu jest określenie ustroju państwa oraz rola organów państwowych, a także sposób ich wybierania. Na straży konstytucji stoi prezydent państwa, zaś prawnego jej przestrzegania pilnuje specjalnie w tym celu powołany trybunał konstytucyjny. Na świecie jako pierwsze państwo ustanowiły ów akt normatywny Stany Zjednoczone Ameryki, z kolei drugim krajem była Polska, która wespół z Litwą w roku 1793, zaledwie 4 lata po USA ustanowiła własną konstytucję.

Od tamtego czasu konstytucja w Polsce była pisana od początku aż 16 razy – ostatni raz w roku 1997 za kadencji prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Wpływ na to miało mnóstwo czynników, począwszy od wydarzeń historycznych, poprzez zmiany ustrojowe, aż po zmiany władzy. Po roku 1997 pojawiły się dwie nowelizacje. Pierwsza z nich dotyczyła ekstradycji obywatela polskiego, druga natomiast rozszerzenia przesłanek biernego praw wyborczego.

Budowa konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Konstytucja składa się z preambuły – tj. wstęp do aktu prawnego o charakterze politycznym oraz 243 artykułów uporządkowanych za pomocą 13 rozdziałów. One z kolei w swych tytułach zawierają rodzaj artykułów, które następnie są rozwijane w odpowiednim kierunku. Są to rozdziały dotyczące Rzeczypospolitej, prawa do wolności, obowiązków człowieka oraz obywatela, źródeł prawa, zakresu funkcjonowania sejmu oraz senatu, kompetencji prezydenta, rady ministrów, sądownictwa, trybunału oraz m.in. sytuacji nadzwyczajnych. Podstawową zasadą konstytucji jest suwerenność narodu – podstawowa zasada ustroju demokratycznego.

Related posts

Leave a Comment